Spolek Poustevník

… byl založen v roce 1997 skupinou amatérských divadelníků. Prostřednictvím historických divadelních her, šermířských soubojů a dobových tanců, přibližujeme už 20 let divákům život v období gotické a renesanční kultury.

Při tvorbě vystoupení klademe důraz na co nejpřesnější respektování dochovaných historických pramenů a to nejen v oblasti odívání, doplňků a výzbroje, ale také v samotném podání historické látky.

Ve spolupráci s dalšími skupinami se účastníme městských slavností, festivalů, soukromých akcí doma i v zahraničí a také se podílíme na jich organizování. Snažíme se svojí činností pomáhat státním i soukromým organizacím při oživování historických památek.

ČÍM SE
ZABÝVÁME

Čím se zabýváme

NABÍDKA
VYSTOUPENÍ

Aktuální nabídka vystoupení

GALERIE A PROMOFOTO 

Galerie a promofoto