logo Poustevník
Po západu slunce můžeme rozsvítit vaši akci netradičním ohnivým přestavením.
Oheň
logo Poustevník
Provádíme šerm z období vrcholné gotiky a renesance plné surových a technicky propracovaných soubojů.
Šerm
logo Poustevník
Provádíme rekonstrukce nejen dvorských honosných tanců, ale i veselých tanců prostého lidu a měšťanů 15. a 16. století.
Tanec
Previous
Next

Divadlo

Divadelní představení patří už dlouhá léta k základním pilířům naší činnosti. Náměty pro svá díla čerpáme z různých historických období, nejvíce však z českého středověku, což se vhodně doplňuje s naším zájmem o gotický šerm. Repertoár skupiny obsahuje jak lehkovážné frašky a komedie ve stylu del arte, tak vážná dramata literárních klasiků.

Svým charakterem náleží naše vystoupení do dvou skupin. První z nich, ve stylu pouličního divadla, tvoří kratší divadelní kusy určené zejména pro pobavení širokého publika na náměstích nebo hradních nádvořích. Vynikají lehkým a břitkým humorem, který potěší i nenáročného diváka či náhodného kolemjdoucího.

Je možné umístit tyto hry i do divadelního sálu, sem však náleží především druhá skupina našich představení. Jedná se o skutečná dramatická díla, využívající veškerých možností divadelní techniky. Jejich jedinečná atmosféra a specifické pojetí dokáží diváka vtáhnout přímo do děje.

Archív divadelních představení je k nahlédnutí na našich starých stránkách.