logo Poustevník
Po západu slunce můžeme rozsvítit vaši akci netradičním ohnivým přestavením.
Oheň
logo Poustevník
Provádíme šerm z období vrcholné gotiky a renesance plné surových a technicky propracovaných soubojů.
Šerm
logo Poustevník
Provádíme rekonstrukce nejen dvorských honosných tanců, ale i veselých tanců prostého lidu a měšťanů 15. a 16. století.
Tanec
Previous
Next

Oheň

Různými typy ohňových show se zabývá mnoho šermířských, tanečních či uměleckých skupin. Mohli bychom dokonce mluvit o módní vlně. I my jsme si po dlouhé době naší činnosti našli cestu tímto směrem. Zpočátku jsme se zúčastnili několika seminářů zaměřených na žonglování s POI (míčky na řetězu) a holí.

Po zvládnutí základních dovedností jsme se rozhodli je vyzkoušet i s ohněm. Při této příležitosti jsme se seznámili s dalšími „ohnivými hračkami“ – orb,ohnivé prapory, vějíře atd. Tato záliba nás natolik nadchla, že jsme se rozhodli vytvořit samostatné vystoupení s ohněm.

Stejně obtížné jako nacvičit různé triky však bylo vymyslet příběh a choreografii tak, abychom jen nekopírovali již zažité stereotypy.

V současné době nabízíme tyto ohnivé představení: