Duelduel

… fánfáry zní, davy jásají.

V krátkém nenáročném šermířském představení může divák shlédnout několik soubojů a to jak plně vybavených rytířů ve zbrojích (jedenapůlruční meče, kůsy) tak i lehčeji vybavených zbrojnošů (tesáky, dýky, ukázky zápasu).

Dva rytíři bez bázně a hany se utkají v souboji za doprovodu svých zkušených zbrojnošů. Jde o čest, ale vítěze čeká také tučná odměna v podobě naditého váčku. Na klání samozřejmě nestranně dohlíží herold, který vše bedlivě sleduje a zapisuje. Udrží však zúčastnění na uzdě svůj bojovný temperament nebo válečné šílenství smete veškerá pravidla souboje do zapomnění?

Vystoupení je beze slov, pouze s hudebním doprovodem.