Video

Níže naleznete videa která jsme buď sami natočili, nebo se jejich natáčení účastnili. 

Táboření Kestřany 2018

Česko-Moravská rota a část Švýcarů dostala rozkaz zamířit na jedno z panství pana Kryštofa ze Švamberka – Kestřany – a vyčkat dalších rozkazů. Vojsko má být i nadále plně k dispozici, a tak mají velitelé za úkol udržovat vysokou bojovou připravenost. Koneckonců, stále se platí žold. Nicméně bujaré oslavy, krásné ženy a po Itálii neotřelá rakouská i moravská vína způsobily, že mnozí mají už zase hluboko do kapsy. Vojákům, ale i trénu táhnoucímu s vojskem, pomalu dochází, že uplynulé tažení mohlo být také na dlouhou dobu poslední a že bude potřeba si brzy znovu zvyknout na usedlý způsob života. Huren a kampfrau si začínají uvědomovat, že kolem běhá nějak moc jejich dětí a ty, co zůstaly po bojích samy, si hledí rychle ulovit nějakého dalšího živitele. Moc času už nezbývá…

Priscilla´s Song ze hry Zaklínač 3

Psal se rok 2016, příjemný jarní večer, když Tomáš Derias Polyfon a Lorieneta Anna Lunová přeložili text písně „The Wolven Storm“, známé z počítačové hry Zaklínač 3: Divoký hon.

Minstrelové nelenili a zvěčnili svůj um v nejmeonované wyzimské (brněnské) krčmě, kde se naši muži oddávali karbanu.