logo Poustevník
Po západu slunce můžeme rozsvítit vaši akci netradičním ohnivým přestavením.
Oheň
logo Poustevník
Provádíme šerm z období vrcholné gotiky a renesance plné surových a technicky propracovaných soubojů.
Šerm
logo Poustevník
Provádíme rekonstrukce nejen dvorských honosných tanců, ale i veselých tanců prostého lidu a měšťanů 15. a 16. století.
Tanec
Previous
Next

Spolek Poustevník

… byl založen v roce 1997 skupinou amatérských divadelníků. Prostřednictvím historických divadelních her, šermířských soubojů a dobových tanců, přibližujeme už 20 let divákům život v období gotické a renesanční kultury.

Při tvorbě vystoupení klademe důraz na co nejpřesnější respektování dochovaných historických pramenů a to nejen v oblasti odívání, doplňků a výzbroje, ale také v samotném podání historické látky.

Ve spolupráci s dalšími skupinami se účastníme městských slavností, festivalů, soukromých akcí doma i v zahraničí a také se podílíme na jich organizování. Snažíme se svojí činností pomáhat státním i soukromým organizacím při oživování historických památek.