Spolek Poustevník

… byl založen v roce 1997 skupinou amatérských divadelníků. Prostřednictvím historických divadelních her, šermířských soubojů, dobových tanců a ohnivé show, přibližujeme přes 20 let divákům život v období gotické a renesanční kultury.

Při tvorbě vystoupení respektujeme dochované historické prameny včetně výzbroje, odívání a doplňků.

Ve spolupráci s dalšími skupinami se účastníme městských slavností, festivalů, soukromých akcí nejen v Brně ale po celé ČR, Slovensku a Rakousku. Mnohdy se podílíme na jich organizování a snažíme se svojí činností pomáhat státním i soukromým organizacím při oživování historie.

Šerm

Šermířské souboje jsou jednou z charakteristických součástí našich vystoupení. Od rané gotiky jsme postupně dospěli až k německé škole šermu počátku 15. století. V našich vystoupeních naleznete technicky propracované souboje doplněné kaskadérskými prvky.

Fireshow

Po letech kejklování a pouličního vystupování nás upoutal živel ze všech nejimpozantnější – Oheň.
Naše ohnivá show není jen změtí naučených triků. Je to ohnivé divadlo. Je to příběh, který Vás uchvátí svým napětím, zábavou, kostýmy i výpravou.

Tanec

Je velmi pestrým odvětvím naší činnosti. K doloženým historickým tancům, které tvoří základ našich vystoupení, přidáváme pro zpestření i  tance s vlastní choreografií a příběhem. Velkou pozornost věnujeme také kostýmům, které necháváme šít podle dobových vyobrazení.