logo Poustevník
Po západu slunce rozsvítíme vaši akci netradičním ohnivým přestavením.
Oheň
logo Poustevník
Provádíme šerm z období vrcholné gotiky a renesance plné surových i technicky propracovaných soubojů.
Šerm
logo Poustevník
Provádíme rekonstrukce dvorských honosných tanců i veselých tanců prostého lidu období středověku a renesance.
Tanec
Previous slide
Next slide
Previous slide
Next slide

Spolek Poustevník

… byl založen v roce 1997 skupinou amatérských divadelníků. Prostřednictvím historických divadelních her, šermířských soubojů, dobových tanců a ohnivé show, přes 20 let přibližujeme divákům život v období gotické a renesanční kultury.

Při tvorbě vystoupení respektujeme dochované historické prameny včetně výzbroje, odívání a doplňků. Snažíme se svojí činností pomáhat státním i soukromým organizacím při věrném oživování historie.

Ve spolupráci s dalšími subjekty (spolky, muzei, městy, …) se účastníme nejrůznějších slavností, festivalů i soukromích akcí. Působíme hlavně v Brně a jižní Moravě, ale nebráníme se vystoupení i jinde v ČR, Slovensku nebo Rakousku.

Šerm

Šermířské souboje jsou od prvopočátku součástí našich vystoupení. Od rané gotiky jsme postupně dospěli až ke škole německého šermu počátku 15. století a lancknechtům. V našich vystoupeních naleznete technicky a scénicky propracované souboje, které vás ohromí.

Fireshow

Po letech kejklování a pouličního vystupování nás upoutal živel ze všech nejimpozantnější – Oheň. Snažíme se, aby naše ohnivá show nebyla jen změtí naučených triků. Provádíme ohnivé divadlo. Je to příběh, který Vás uchvátí napětím, zábavou, kostýmy i výpravou.

Tanec

Je velmi pestrým odvětvím naší činnosti. K doloženým historickým tancům, které tvoří základ našich vystoupení, přidáváme i tance vlastní choreografie a poutavý děj. Velkou pozornost věnujeme i kostýmům, které odpovídají dobovým vyobrazením, střihům a materiálům.

PŘIHLÁŠENÍ