logo Poustevník
Po západu slunce rozsvítíme vaši akci netradičním ohnivým přestavením.
Oheň
logo Poustevník
Provádíme šerm z období vrcholné gotiky a renesance plné surových i technicky propracovaných soubojů.
Šerm
logo Poustevník
Provádíme rekonstrukce dvorských honosných tanců i veselých tanců prostého lidu období středověku a renesance.
Tanec
Previous slide
Next slide
Previous slide
Next slide

Balada z hadrů (2011)

… nuzota z lidí lotry činí a vlky z lesů žene hlad.

Několik měsíců po upálení Johanky z Arku se narodil chlapec, který v Paříži zbídačené stoletou válkou vyrostl ve velkého básníka, buřiče, příležitostného zločince a vzdělaného muže, jehož básně ani po 500 letech neupadly v zapomnění a inspirují dodnes…

Postoje a dílo Fracoise Villona inspirovaly také Jiřího Voskovce s Janem Werichem k napsání Balady z hadrů. Složili ji ze střípků životního příběhu básníka, které zůstaly zachovány v jeho básních. Balada z hadrů je příběh svobodomyslného básníka bouřícího proti nespravedlnosti, který se vysmíval mocným a z něhož mocní udělali zločince. Příběh o nuzotě ducha, která z lidí lotry činí…

Režie a adaptace:
Michal Kovář

Osoby a obsazení:
Francois Villon – Petr Novotný
Ponocný Jehan – Michal Foff
Antoušek Georges – Irena Kratochvílová
Catherine de Vausselles – Iva Tesařová
Purkmistr města Paříže – Petr Peroutka
Pařížský Prévot – Petr Vítek
Philip  – Jindřich Kačer
Krčmářka – Monika Peroutková
Slepá dívka Gabriela  – Iva Tesařová
Král žebráků – Michal Foff
Šlechtic – Michal Kovář

Asistent režie, scénář – Michal Foff
Akordeon – Kristýna Urbánková z kapely Síla
Zpěv – Gabriela Sochnová
Vizualizace – Jakub Slabák
Mistr zvuku – Kamila Musilová
Mistr světel – Pavel Nygrýn

 

PŘIHLÁŠENÍ