logo Poustevník
Po západu slunce rozsvítíme vaši akci netradičním ohnivým přestavením.
Oheň
logo Poustevník
Provádíme šerm z období vrcholné gotiky a renesance plné surových i technicky propracovaných soubojů.
Šerm
logo Poustevník
Provádíme rekonstrukce dvorských honosných tanců i veselých tanců prostého lidu období středověku a renesance.
Tanec
Previous slide
Next slide
Previous slide
Next slide

Divadelní představení

v divadle Barka

Divadelní představení patřila dlouhá léta k základním pilířům naší činnosti.

V roce 1997 jsme založili „Historizující sdružení žakérské Poustevník“ (zkráceně Histružak Poustevník – dnes Spolek Poustevník) a nazkoušeli první divadelní hru. Tu jsme v únoru 1998 úspěšně uvedli a několikrát zopakovali. 

V letech 2003-2012 jsme se do divadla pravidelně vraceli a každoročně nacvičovali skutečná dramatická díla využívající veškerých možností divadelní techniky. Představení byla určena nejen našim přátelům a rodině, ale i široké veřejnosti. Jedinečná atmosféra nás velice bavila a diváka dokázala vtáhnout přímo do děje. 

V roce 2013 jsme bohužel s touto činností skončili. Jednak z nedostatku času a jednak z důvodů ekonomických (pronájem divadla a autorské poplatky vzrostly natolik, že je již nešlo pokrýt ze vstupného).

Od té doby se věnujeme zejména pouličnímu divadlu a šermířským představením, avšak doufáme, že jednou se k divadelním přestavením vrátíme.

PŘIHLÁŠENÍ