Duel

... fánfáry zní, davy jásají.

V krátkém šermířském představení může divák shlédnout několik soubojů a to jak plně vybavených rytířů ve zbrojích (jedenapůlruční meče, kůsy) tak i lehčeji vybavených zbrojnošů (tesáky, dýky, ukázky zápasu).

Dva rytíři bez bázně a hany se utkají v souboji za doprovodu svých zkušených zbrojnošů. Udrží však herold na uzdě bojový temperament soupeřů nebo válečné šílenství smete veškerá pravidla souboje do zapomnění?

Vystoupení je beze slov, pouze s hudebním doprovodem.