logo Poustevník
Provádíme šerm z období vrcholné gotiky a renesance plné surových i technicky propracovaných soubojů.
Šerm

Historický Šerm

Gotika | Renesance

Šermířské souboje jsou jednou z charakteristických součástí našich vystoupení. Od rané gotiky jsme postupně dospěli až k německé škole šermu počátku 15. století.

Technicky a scénicky propracované souboje jsou divácky velmi oblíbené pro jedinečnou atmosféru plnou napětí a zvratů. I když umíme i šerm těžkooděnců tzv. harnisch, v posledních letech se soustředíme spíše na boj v lehčích zbrojích. Souboje jsou tak mnohem rychlejší a divácky zajímavější.

Vedle tradičních jeden-a-půl-ručních a jedno-ručních mečů, předvádíme souboje i na tesáky, dýky, dřevcové zbraně a předvádíme ukázky středověkého evropského zápasu beze zbraní.

Přípravě vystoupení se mimo pravidelných tréninků věnujeme také na vícedenních kurzech, na které tradičně zveme uznávané kapacity tohoto oboru.

PŘIHLÁŠENÍ