logo Poustevník
Provádíme rekonstrukce dvorských honosných tanců i veselých tanců prostého lidu období středověku a renesance.
Tanec

Historický Tanec

Gotika | Renesance

Je velmi pestrým odvětvím naší činnosti. Zabýváme se rekonstrukcí dobových tanců pozdního středověku a raného novověku. Vycházíme zvláště ze zkušeností získaných na odborných kurzech, letních školách tance a informací z naší i cizí odborné literatury.

K doloženým historickým tancům, které tvoří základ našich vystoupení, přidáváme pro zpestření tance s vlastní choreografií. Velkou pozornost věnujeme také kostýmům, které necháváme šít podle dobových vyobrazení. Při jejich výrobě se snažíme maximálně zachovat historickou věrnost materiálů, střihů, doplňků i účesů. Jako doprovod vystoupení slouží reprodukovaná hudba, kterou čerpáme z dochovaných notových záznamů nebo z tvorby skupin historické hudby.

Naše taneční vystoupení jsou vhodná jak pro historické objekty, tak pro městské slavnosti, plesy a různé společenské akce. Postupem času se vyhranila tři odvětví tanců: honosné gotické, honosné renesanční a selské tance.

PŘIHLÁŠENÍ