Veselo je na hradě

… tance mocných

Vystoupení je vhodné pro venkovní i vnitřní prostory. Pásmo můžeme libovolně obměňovat, případně zatančit tance jednotlivě, třeba jako součást prohlídky historického objektu. Tancujeme na reprodukovanou hudbu, proto k vystoupení potřebujeme také aparaturu se zvukařem, pro výklad je pak nutný mikrofon nebo port (v případě potřeby si oboje můžeme zajistit sami).

Představení je koncipováno jako pásmo honosných tanců z období vrcholné gotiky, které může být doplněno výkladem, aby si divák utvořil lepší představu o zábavě tehdejší šlechty.

Přesných popisů tanců, krok po kroku, se z tohoto období dochovalo velmi málo, a to hlavně z pozdější doby. Přesto se nám ale zachoval dostatek zpráv o dobových tanečních rejích a veselicích, abychom si podle nich dokázali utvořit představu, jak se asi tenkrát tančilo. Šlechta se při těchto příležitostech snažila ukázat hlavně svoji vznešenost a bohatství, pochlubit se novým kabátcem nebo manželkou. Okázalost oděvu doplňovalo vznešené držení těla a důstojné pomalé taneční pohyby. Většina tehdejších tanců měla sice pomalý rytmus, o to náročnější bylo ale přesné provedení kroků.