Veselo je na zámku

… tance mocných

Vystoupení je vhodné pro venkovní i vnitřní prostory. Pásmo můžeme libovolně obměňovat, případně zatančit tance jednotlivě, třeba jako součást prohlídky historického objektu. Tancujeme na reprodukovanou hudbu, proto k vystoupení potřebujeme také aparaturu se zvukařem, pro výklad je pak nutný mikrofon nebo port (v případě potřeby si oboje můžeme zajistit sami).

Představení je koncipováno jako pásmo honosných tanců z období vrcholné renesance, které může být doplněno výkladem, aby si divák utvořil lepší představu o zábavě tehdejší šlechty.

Renesance je období, kdy došlo k osvobození ducha, kdy umělci objevili krásy lidského těla a reformátoři zkaženost církve. I tance se mění, jsou veselejší, často plné svádění a tajných náznaků. Některé tance v sobě dokonce skrývají malý příběh a záleží jen na tanečnících, jak to skončí. Složitější choreografie pak dovoluje rozvinout pohyb celého těla a dodá tancům napětí.